Bổ sung thêm 29 tuyến mới vào mạng lưới vận tải hành khách đường bộ cố định liên tỉnh

KHANG NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 2398/BGTVT-VT gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, Lai Châu, Ninh Thuận, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau, Gia Lai, Kon Tum, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận và TP.Hồ Chí Minh về việc cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Bo sung them 29 tuyen moi vao mang luoi van tai hanh khach duong bo co dinh lien tinh - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ

Theo đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 1127/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 28/2/2023 của Cục Đường bộ Việt Nam và một số Sở GTVT về việc giải quyết đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ; khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2025; theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT nêu trên, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Bộ GTVT thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 29 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc để các Sở GTVT: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, Lai Châu, Ninh Thuận, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau, Gia Lai, Kon Tum, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quản lý tuyến theo quy định.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật 29 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Quyết định giao Vụ Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đối với 29 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh 2 mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại lần công bố định kỳ gần nhất.

Yêu cầu các Sở GTVT: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, Lai Châu, Ninh Thuận, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Cà Mau, Gia Lai, Kon Tum, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đối với tuyến của địa phương mình quản lý tại Phụ lục của Công văn này theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; đồng thời công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Đối với tuyến các tuyến: BX Mỹ Đình - BX khách Đồng Văn; BX Mỹ Đình - BX khách Mèo Vạc; BX Mỹ Đình - BX phía Nam Hà Giang (Sở GTVT Hà Nội đề xuất tại Văn bản số 83/SGTVT-QLVT ngày 09/01/2023 và Văn bản số 664/SGTVTQLVT ngày 16/2/2023) nhưng chưa cung cấp các văn bản liên quan (như: Văn bản số 13456/VP-KT ngày 13/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Văn bản số 134/SGTVT-VTPT&NL ngày 9/2/2023 của Sở GTVT Hà Giang). Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT thành phố Hà Nội gửi bổ sung tài liệu liên quan đến Cục Đường bộ Việt Nam để rà soát kỹ trước khi đề xuất, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT cập nhật, công bố theo quy định.

Tin liên quan