Đề xuất tăng giá dịch vụ đăng kiểm

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng đối với tất cả các phương tiện.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng đối với tất cả các phương tiện.

 Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tăng thêm 10.000 đồng đối với tất cả các phương tiện.

Như vậy, xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng sẽ có mức giá dịch vụ kiểm định là 570 nghìn đồng. Tương tự, xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại máy kéo sẽ tăng lên 360 nghìn đồng đối với mỗi lần kiểm định. Các loại xe khác cũng tăng thêm 10 nghìn đồng so với giá dịch vụ kiểm định hiện hành.

Dự thảo cũng vẫn giữ quy định, những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại. Giá các lần kiểm định lại được tính tùy theo từng trường hợp như: Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) với lần kiểm định đầu tiên, sẽ miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định nêu trên.

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 1 ngày và trong thời hạn 07 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định.

Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như kiểm định lần đầu.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề xuất trên của Bộ Tài Chính được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Cục Đăng kiểm nhằm tháo gỡ những bất cấp tại Thông tư 199/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài Chính về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm xe cơ giới.

Theo đó, có nhiều đơn vị đăng kiểm thuộc công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty TNHH đã thực hiện nộp 100% số thu lệ phí cấp giấy chứng nhận vào Ngân sách nhà nước nhưng lại chưa nhận được số tiền chi trả từ ngân sách để phục vụ cho công tác thu lệ phí.

Từ đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đề xuất phương án, coi việc cấp giấy chứng nhận đăng kiểm là một công đoạn của quy trình kiểm định xe cơ giới và điều chỉnh bổ sung chi phí phục vụ cấp giấy chứng nhận (theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam là 10.000 đồng/giấy) vào Biểu giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã ban hành tại Thông sư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

 

 

Tin liên quan