Điều chỉnh bồi thường GPMB Dự án xây dựng đường đê tả Đuống

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng đường đê tả Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng thuộc huyện Gia Lâm.

Theo đó, vị trí 1 đường đê sông Đuống (đoạn qua xã Yên Viên, xã Dương Hà - QL1A đến QL1B): Hệ số điều chỉnh là 1,5368 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 8.913.000 đồng/m2.

Vị trí 2 đường đê sông Đuống (đoạn qua xã Yên Viên, xã Dương Hà - QL1A đến QL1B): Hệ số điều chỉnh là 1,5269 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 6.376.000 đồng/m2. Vị trí 3 đường đê sông Đuống (đoạn qua xã Yên Viên, xã Dương Hà - QL1A đến QL1B): Hệ số điều chỉnh là 1,5212 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 5.470.000 đồng/m2.

Vị trí 1 đường Dương Hà (từ Đình Xuyên qua UBND xã, trạm y tế đến đê sông Đuống): hệ số điều chỉnh là 1,5269 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 8.856.000 đồng/m2.

Vị trí 2 đường Dương Hà (từ Đình Xuyên qua UBND xã, trạm y tế đến đê sông Đuống): Hệ số điều chỉnh là 1,5269 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 6.376.000 đồng/m2.

Vị trí 1 đường Hà Huy Tập: Hệ số điều chỉnh là 1,5406 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 33.893.000 đồng/m2.

Vị trí 2 đường Hà Huy Tập: Hệ số điều chỉnh là 1,5406 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP, tương ứng với giá đất cụ thể (làm tròn) là: 19.221.000 đồng/m2.

UBND TP giao UBND huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm về vị trí, loại đất, nguồn gốc sử dụng; lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư theo đúng quy định.

Mai Vân/Kinhtedothi.vn

Tin liên quan