Hà Nội: Chấp thuận về nguyên tắc thực hiện rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc việc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Trong nội dung Công văn số 2029/UBND-ĐT, ban hành ngày 29/5, UBND thành phố Hà Nội đã cho ý kiến về thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 3381/SXD-HT, ngày 5/5/2020, của Sở Xây dựng báo cáo công tác tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố. Về việc này, UBND thành phố chấp thuận về nguyên tắc vỉệc thực hiện tưới nước rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Xây dựng.
UBND các quận, huyện, thị xã chủ động và chịu trách nhiệm về phương án, danh mục tuyến đường, khối lượng duy trì vệ sinh thường xuyên và không thường xuyên công tác tưới nước rửa đường phù hợp với thực tế và khả năng cân đối ngân sách của quận, huyện, thị xã; đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí; không chồng lấn với hoạt động của xe quét hút; không tưới nước rửa đường trong ngày mưa; tổ chức lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện tưới nước rửa đường theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.
UBND thành phố giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã và Sở Xây dựng rà soát, cân đối bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác tưới nước rửa đường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

D.Tùng

Tin liên quan