Hà Nội phân luồng ưu tiên, đảm bảo thông suốt cung ứng hàng hóa

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Các phương tiện chở hàng thiết yếu, hàng dễ hư hỏng lưu thông trên "luồng xanh" vận tải được ưu tiên để đảm bảo lưu thông nhanh chóng suốt 24/24.

   Lực lượng tại các chốt phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông.

Thực hiện hướng dẫn xây dựng “luồng xanh” vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Nội cho biết, các đơn vị vận tải có nhu cầu cấp thẻ nhận diện phương tiện để được ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” phải thực hiện đăng ký và khai báo các thông tin theo hướng dẫn tại cổng thông tin của Tổng cục Đường bộ. Đối tượng được cấp thẻ được căn cứ tại Mục 2 của hướng dẫn kèm theo Văn bản số 4799/TCĐBVN-VT ngày 18/7. Các phương tiện được cấp thẻ phải thể hiện rõ thẻ tại kính trước và hai bên cửa xe nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
“Luồng xanh” vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông suốt 24/24 tại 22 vị trí chốt kiểm soát dịch bệnh và được đơn vị chức năng cắm biển chỉ dẫn, phân luồng ưu tiên.
Phòng Quản lý vận tải là đầu mối liên lạc, phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT các địa phương để kịp thời cập nhật thông tin vận chuyển hành khách, hướng dẫn phương tiện cấp thẻ nhận dạng lưu thông trên “luồng xanh” được nhanh chóng.
Đối với lực lượng TTGT, Sở GTVT yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện lưu thông trên “luồng xanh” vận tải được nhanh chóng. Xem xét chỉ kiểm tra xác suất đối với các phương tiện chở hàng thiết yếu, hàng dễ hư hỏng có dán thẻ nhận diện theo quy định để đảm bảo lưu thông thông suốt 24/24.
Hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ. Bố trí đủ lực lượng và chia các tổ trực luân phiên để phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan đảm bảo 22/22 chốt hoạt động không nghỉ.
Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng tại các chốt phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện lưu thông trên “luồng xanh” vận tải được nhanh chóng, hạn chế ùn tắc giao thông, ùn ứ hàng hóa tại các chốt kiểm dịch.

Tin liên quan