Hà Nội: Phê duyệt sửa chữa QL 2 đi sân bay Nội Bài

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á trúng chỉ định thầu gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường nối từ QL 2 đi sân bay Nội Bài.

Sở GTVT TP Hà Nội vừa có Quyết định số 1908/QĐ-SGTVT về việc phê duyệt kết quả trúng chỉ định thầu nhà thầu thực hiện gói thầu số 02 Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu số 03 thuộc công trình Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường nối từ QL 2 đi sân bay Nội Bài (đoạn Km0+700 đến Km1+120).

 Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á trúng chỉ định thầu gói thầu số 3 thuộc công trình Sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường nối từ QL 2 đi sân bay Nội Bài.

Theo đó, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Á trúng chỉ định thầu với giá 5.671.000 đồng (Năm triệu, sáu trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) với hình thức thực hiện trọn gói trong thời gian 45 ngày bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, ngân sách thành phố.

Ban Duy tụ các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện và ký hợp đồng với đơn vị trúng chỉ định thầu trên; triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành; tổ chức giám sát, nghiệm thu chặt chẽ chất lượng, khối lượng thực hiện và thanh quyết toán cho đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời Ban, công khai kết quả trúng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

 

Tin liên quan