Hà Nội: Shipper thuộc doanh nghiệp được phép hoạt động sau khi đăng ký

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội ra quyết định dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh đối với các cá nhận hoạt động tự do trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 17. Đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị doanh nghiệp được phép hoạt động sau khi đăng ký.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở GTVT về lĩnh vực đảm bảo vận tải trong thời gian giãn cách xã hội, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội cũng như các đơn vị vận tải khác xây dựng kế hoạch kế hoạch cụ thể, nghiêm túc  thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn địa bàn thành phố, đồng thời đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu của Nhân dân.
UBND TP Hà Nội, đồng ý chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe máy 2 bánh theo đề xuất của Sở GTVT trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17. UBND TP yêu cầu Sở GTVT chủ trì, rà soát kỹ và thống nhất hình thức tổ chức, quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh, đúng mục đính. Đồng thời đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

UBND TP Hà Nội, đồng ý chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe máy 2 bánh.

Đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị doanh nghiệp, phải đăng ký danh sách với Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở chuyên ngành để tổng hợp gửi Sở GTVT cấp mã số xác nhận.
UBND TP Hà Nội cũng quyết định dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô, xe 2 bánh đối với các cá nhận hoạt động tự do trong thời gian giãn cách theo chỉ thị số 17.
Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế phối hợp rà soát và xem xét tạo điều kiện ưu tiên bố trí các điểm xét nghiệm, tiêm Vắc-xin phòng dịch khi có điều kiện cho đối tượng là người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân có đăng ký hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin liên quan