Hà Nội: Thành lập nhóm công tác đảm bảo an toàn giao thông

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở GTVT TP Hà Nội vừa có Văn bản số 6921 về việc thành lập nhóm công tác giúp việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, khảo sát, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Sở GTVT TP Hà Nội phân ông Lương Đức Thắng - Chuyên viên phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông; ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình giao thông; ông Phạm Huy Khang - Chuyên viên phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông; ông Lê Anh Quân - Chuyên viên phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông làm nhóm trưởng phụ trách 4 khu vực. Các nhóm trưởng phụ trách chung, trực tiếp điều hành, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên nhóm công tác giúp việc, phân công các thành viên nhóm công tác. 

  Sở GTVT TP Hà Nội thành lập nhóm công tác đảm bảo an toàn giao thông. 

Đồng thời, thành lập, quản lý nhóm thông tin qua Zalo để kịp thời tiếp nhận xử lý thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhóm và thành viên tổ công tác.

Sở GTVT TP Hà Nội yêu cầu nhóm công tác thường xuyên cập nhật thông tin phản ánh bất cập về tình hình tổ chức giao thông, trật tự đô thị thông qua các kênh thông tin (facebook, zalo, vov giao thông, các kênh báo chí...) do đồng chí thư ký nhóm tổng hợp để phân tích, đánh giá, giao nhiệm vụ cho các thành viên nhóm công tác kiểm tra, lên phương án đề xuất và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đề xuất của nhóm công tác giúp việc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông về đề xuất các giải pháp, phương án tổ chức giao thông nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Đồng thời nhóm có trách nhiệm tổ chức đánh giá hiệu quả các giải pháp và báo cáo Lãnh đạo phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông về kết quả thực hiện và đảm bảo các nhiệm vụ đột xuất khác do Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng QL Kết cấu hạ tầng giao thông chỉ đạo.

Lực lượng thuộc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao phối hợp với đơn vị quản lý bảo trì đường bộ để kiểm tra, rà soát, khảo sát các bất cập về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, đánh giá (về hệ thống hạ tầng giao thông (sơn kẻ, biển báo, đèn tín hiệu giao thông...), lưu lượng phương tiện,...trên địa bàn được phân công quản lý để kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn được phân công bao gồm : cải tạo hạ tầng, điều chỉnh tổ chức giao thông, nguồn vốn thực hiện,...

Ngoài ra, theo dõi, đánh giá hiệu quả của các giải pháp đã thực hiện (được hay chưa được, đề xuất giải pháp tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp ...) làm cơ sở báo cáo đồng chí Trưởng nhóm xem xét trước khi báo cáo Lãnh đạo Sở thông qua.

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng nhóm công tác chỉ đạo.  Tổ chức rà soát tổng hợp báo cáo Trưởng nhóm công tác vào Thứ 4 hàng tuần.

Lực lượng thuộc Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, rà soát, khảo sát các bất cập về tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông, đánh giá (về hệ thống hạ tầng giao thông (sơn kẻ, biển báo, đèn tín hiệu giao thông...), lưu lượng phương tiện,...trên địa bản được phân công quản lý để kịp thời đề xuất phương án (cải tạo hạ tầng, điều chỉnh tổ chức giao thông, bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, kiểm tra xử lý các vi phạm pháp luật về Giao thông đường bộ ...đặc biệt trên các tuyến đường, điểm ùn tắc giao thông).

Đồng thời, bố trí lực lượng chốt trực, phối hợp với các lực lượng có liên quan trọng công tác phân luồng tổ chức giao thông. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Trưởng nhóm công tác chỉ đạo. Tổ chức rà soát tổng hợp báo cáo Trưởng nhóm công tác vào Thứ 4 hàng tuần.

Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông là thường trực của tổ công tác, có trách nhiệm tổng hợp thông tin và lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng. Chế độ rà soát, kiểm tra, báo cáo định kỳ tổ chức rà soát tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải vào Thứ 5 hàng tuần.

Tin liên quan