Hà Nội ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sáng 23/7, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Dự đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị TP… Tham dự đại hội có 144 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội.
Thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ xe buýt
Báo cáo chính trị do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung trình bày cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua dù gặp không ít khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu đề ra.
Vội bộ đoàn kết, việc làm được ổn định, đời sống, thu nhập của cán bộ công nhân viên từng bước được nâng cao. Sức mạnh các cơ sở Đảng được tăng cường, Đảng bộ chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III.
Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ xe buýt, bến bãi điểm đỗ xe công cộng cho Hà Nội, góp phần vào thành tựu kinh tế xã hội chung của Thủ đô. Đặc biệt là tạo ra những chuyển biến bước ngoặt trong dịch vụ xe buýt, xóa “vùng trắng” xe buýt trên địa bàn Thành phố, tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đỗ xe công cộng tại Hà Nội như bãi đỗ xe cao tầng, ứng dụng Iparking…
Công tác quản trị doanh nghiệp được đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo SXKD tăng trưởng hiệu quả và bền vững, bảo toàn và phát triển được vốn Nhà nước và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN.
Để đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố, sự hỗ trợ giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ban ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty; Sự sáng suốt và nhạy bén trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự sâu sát, quyết liệt và linh hoạt trong điều hành của Bộ máy quản lý của Tổng công ty; Phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh tổng hợp và động viên khích lệ tinh thần lao động hăng say và nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua.
Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hoàng Trung cũng chỉ ra những hạn chế như việc tăng trưởng ổn định và hiệu quả nhưng kết quả đạt được chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, vị thế của Tổng công ty.
Chất lượng dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, những vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của hành khách, đặc biệt là thời gian chuyến đi, vẫn còn phàn nàn về thái độ phục vụ của một số nhỏ nhân viên phục vụ xe buýt, nhân viên bến xe…
Giai đoạn tới, Tổng công ty nỗ lực phát huy hiệu quả vai trò doanh nghiệp chủ lực và là thương hiệu uy tín của Thành phố trong lĩnh vực giao thông công cộng; xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh.
Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và nắm bắt các xu thế phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng tối ưu hóa hệ thống tổ chức sản xuất; kết hợp đổi mới và triển khai hiệu quả mô hình quản trị tiên tiến trong quá trình chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thành phố. Tăng cường hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết hướng tới sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của Tổng công ty.
Xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực
Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 của Đảng bộ Tổng công ty vận tải Hà Nội cũng là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch Covid-19.
Song phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; quán triệt thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và bám sát với các nội dung chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố. Đảng bộ Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.
Cụ thể, Tổng công ty vận tải Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như: Sản lượng các lĩnh vực chủ đạo của Tổng công ty bao gồm: vận tải hành hành công cộng bằng xe buýt, bến xe, điểm đỗ xe tiếp tục tăng trưởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt trên 12%, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, đảm bảo việc làm cho gần 10.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động với mức thu nhập trung bình tiên tiến trên 7 triệu đồng/người/tháng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện chủ trương của Thành phố về ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng, Tổng công ty đã rất nỗ lực triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển xe buýt giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030”.
Tổng Công ty đã tập trung nguồn lực đầu tư tạo nên những phát triển vượt bậc cho hoạt động xe buýt về cả chất và lượng với quy mô tuyến tăng gần gấp đôi so với các giai đoạn trước, góp phần quan trọng cho sự phát triển của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô nói chung và tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định của Tổng công ty nói riêng.
Mạng lưới của xe buýt Thành phố ngày càng hoàn thiện tính kết nối và mở rộng. Đến thời điểm tháng 9/2017, Tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu xóa vùng “trắng” xe buýt có trợ giá tại các huyện ngoại thành của Thủ đô sau mở rộng.
Giai đoạn 2016 - 2019, đã mở mới 31 tuyến buýt và mở rộng 15 nhánh tuyến buýt, nâng tổng số tuyến vận hành của Tổng công ty lên 62 tuyến và 31 nhánh tuyến, chiếm gần 80% mạng lưới xe buýt trợ giá của Thành phố; Chất lượng dịch vụ xe buýt có những chuyển biến tích cực, được nhân dân ghi nhận...
Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn phức tạp và chưa thể đánh giá đầy đủ tác động đến kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho rằng, TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, cả đối với việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Tổng Công ty đặt ra trong 5 năm tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường đổi mới, năng động, sáng tạo; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hiệu quả, bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cho rằng, đây là nhiệm vụ nặng nề đầy thách thức đối với Đảng bộ và cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm để thống nhất thực hiện. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung:
Thứ nhất, trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đời sống việc làm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Chủ động rà soát các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Thứ hai, Chủ trương của Thành phố từ nay đến 2025 và định hướng đến năm 2030 là phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; trong đó, sẽ tập trung ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng để từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”.
Mặc dù, đường sắt đô thị đang được đẩy mạnh triển khai, nhưng đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian dài để triển khai các dự án. Vì vậy xe buýt vẫn là loại hình vận tải hành khách công cộng chủ lực của Thành phố từ nay đến năm 2030.
Với chỉ tiêu đặt ra là tỉ lệ vận tải hành khách công cộng từ 30-35%, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với Tổng công ty vẫn là giữ vai trò chủ lực của Thành phố trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, bến xe và bãi đỗ xe công cộng. Đây là một nội dung mà Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.
Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị Tổng công ty cần tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, Ngành liên quan để tham mưu cho Thành phố ban hành cơ chế, chính sách trong phạm vi thẩm quyền của Thành phố hoặc báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho cơ chế đặc thù để Tổng công ty có điều kiện triển khai các nhiệm vụ Thành phố giao, nhất là nguồn vốn đầu tư và cơ chế đặt hàng cho doanh nghiệp nhà nước phù hợp với quy định hiện hành.
Thứ ba, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa Tổng công ty đảm bảo chất lượng và tiến độ được phê duyệt. Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoạch định chiến lược, định hướng phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.
Tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo những cơ hội và thách thức cho Tổng công ty áp dụng mô hình quản trị minh bạch, phù hợp theo cơ chế, thông lệ thị trường và đón nhận những hỗ trợ tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản trị từ các nhà đầu tư bên ngoài.
Tuy nhiên, trong thực tế nhiều doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa thiếu sự chi phối của Nhà nước đã xóa bỏ ngành nghề kinh doanh chính, sử dụng quỹ đất của doanh nghiệp cổ phần hóa để phát triển kinh doanh bất động sản có lợi nhuận cao hơn. Với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng cũng như một số lĩnh vực dịch vụ công ích khác, chủ trương của Thành phố là vẫn phải đảm bảo có sự lãnh đạo, chi phối của Nhà nước.
“Vì vậy, quá trình cổ phần hóa Tổng công ty cần phải giữ vững sự chi phối, điều hành của Nhà nước để đảm bảo vai trò chủ lực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội được Thành phố giao”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu.
Thứ tư, tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, bao gồm cả việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí..., xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Thứ năm, phát huy dân chủ và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận. Chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; khơi dậy tinh thần yêu nghề, yêu lao động, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, động viên mọi nguồn lực góp sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.
Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đại biểu quan tâm thích đáng góp ý kiến vào chương trình hành động, đây là cơ sở quan trọng để Ban Chấp hành cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu trong Báo cáo chính trị; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 4 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Tổng Công ty; thực hiện đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và vào Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Đồng thời, Đại hội cần làm tốt nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy tại Đại hội và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Công Thọ

Tin liên quan