Hơn 1.000 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/2/2023, toàn quốc xảy ra 1.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người.

Hon 1.000 nguoi chet vi tai nan giao thong trong 2 thang dau nam - Hinh anh 1
 Hiện trường một vụ tai nạn giao thông.

Theo báo cáo của Ủy an An toàn giao thông Quốc gia, tháng 2/2023 (tính từ ngày 15/1/2023 đến ngày 14/2/2023), toàn quốc xảy ra 832 vụ TNGT, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 giảm 180 vụ (giảm 17,79%), giảm 89 người chết (giảm 14,17%) và giảm 92 người bị thương (giảm 14%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 820 vụ TNGT, làm chết 531 người, bị thương 563 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 181 vụ TNGT (giảm 18,08%), giảm 90 người chết (giảm 14,49%), giảm 90 người bị thương (giảm 13,78%).

Trong khi đó, đường sắt xảy ra 6 vụ TNGT, làm chết 4 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (giảm 14,29%), giảm 1 người chết (giảm 20%), giảm 1 người bị thương (giảm 33,33%).


Đối với lĩnh vực đường thuỷ, xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 4 người, bị thương 0 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (4/4), tăng 2 người chết (tăng 100%), giảm 1 người bị thương (giảm 100%).

Hàng hải xảy ra 2 vụ TNGT, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ (2/0), số người chết và số người bị thương không thay đổi.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/02/2023), toàn quốc xảy ra 1.629 vụ TNGT, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người. So với 2 tháng đầu năm 2022, số vụ TNGT giảm 352 vụ (giảm 17,77%), giảm 151 người chết (giảm 12,6%), giảm 176 người bị thương (giảm 14,13%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.610 vụ TNGT, làm chết 1.036 người, bị thương 1.067 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 350 vụ (giảm 17,86%), giảm 148 người chết (giảm 12,5%), giảm 174 người bị thương (giảm 14,02%).

Đường sắt xảy ra 13 vụ, làm chết 7 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ (giảm 7,14%), giảm 3 người chết (giảm 30%), giảm 1 người bị thương (giảm 25%).

Tại lĩnh vực đường thuỷ, xảy ra 4 vụ TNGT, làm chết 4 người, bị thương 0 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ TNGT (giảm 42,86%), số người chết không thay đổi (4/4), giảm 1 người bị thương (giảm 100%).

Hàng hải xảy ra 2 vụ TNGT, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ tăng 2 vụ.

Tin liên quan