Hơn 17 nghìn người thương vong vì tai nạn giao thông trong năm 2020

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là số liệu thống kê vừa được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp và thông tin.

Cụ thể, trong tháng 12/2020, toàn quốc xảy ra 1.525 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 652 người và làm bị thương 1.152 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019, tình hình TNGT giảm 237 vụ (giảm 13,45%), giảm 4 người chết (giảm 0,61%), giảm 330 người bị thương (giảm 22,27%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 832 vụ, làm chết 643 người, bị thương 433 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 17 vụ (2,09%), giảm 1 người chết (0,16%), giảm 68 người bị thương (13,57%).   
Đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (12/12), giảm 1 người chết (11,11%), số người bị thương không thay đổi (3/3).
Đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ trước, giảm 2 vụ (40%), giảm 1 người chết (50%), giảm 1 người bị thương  (100%).
Hàng hải xảy ra ra 2 vụ, không có người chết, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ (2/0), giảm 1 người chết (100%), số người bị thương không thay đổi (0/0).
Cũng trong tháng 12/2020, cả nước xảy ra 676 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 716 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 254 vụ (giảm 27,31%), giảm 261 người bị thương nhẹ (giảm 26,71%).
Tính tổng thể 12 tháng của năm 2020, toàn quốc xảy ra 14.510 vụ TNGT, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ TNGT giảm 3.111 vụ (giảm 17,66%), số người chết giảm 924 người (giảm 12,12%), số người bị thương giảm 2.820 người (giảm 20,7%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 8.177 vụ, làm chết 6.575 người, bị thương 4.354 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 844 vụ (9,36%), giảm 883 người chết (11,84%), giảm 700 người bị thương(13,85%).
Đường sắt xảy ra 91 vụ, làm chết 71 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 50 vụ (giảm 35,46%), giảm 55 người chết (43,65%), giảm 15 người bị thương (giảm 39,47%).
Đường thủy xảy ra 62 vụ, làm chết 44 người, làm bị thương 7 người. So với cùng kỳ  năm trước tăng 13 vụ (tăng 26,53%), tăng 18 người chết (tăng 69,23%), tăng 3 người bị thương (tăng 75%).

Quý Nguyễn

Tin liên quan