Hướng dẫn kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Trong quá trình vận hành phần mềm, nếu có vướng mắc, người dân, doanh nghiệp (DN) có thể gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở GTVT Hà Nội để xem xét, xử lý, hoàn thiện.

 Phương tiện vận chuyển hàng hóa có mã QR-code. (Ảnh minh họa)

Sở GTVT Hà Nội vừa có hướng dẫn triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa. Thực hiện Văn bản số 6102/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Trước đó, từ 18 giờ ngày 26/6/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu vận hành thí điểm việc kê khai thông tin để nhận diện phương tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở GTVT, phần mềm: http://vantai.drvn.gov.vn).

Để đảm bảo công tác triển khai, vận hành thử nghiệm phần mềm đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DN kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng hóa liên quan đến các vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Sở Giao thông vận tải (GTVT) hướng dẫn triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Để thực hiện tốt công tác nêu trên, Sở GTVT giao Phòng Quản lý vận tải, Văn phòng ban an toàn giao thông có trách nhiệm thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn DN kinh doanh vận tải trên địa bàn về việc vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và ý kiến của người dân, DN kinh doanh vận tải trên địa bàn trong quá trình vận hành phần mềm gửi về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét, xử lý, hoàn thiện.

Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Kiểm tra, giám sát hoạt động của phương tiện, lái xe để đảm bảo phương tiện hoạt động theo đúng hành trình vận tải đã đăng ký. Yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên đường và tại các chốt kiểm soát dịch bệnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản số 3891/SGTVT-QLVT, Sở GTVT đính kèm hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai thông tin giấy chứng nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 với đầy đủ các thông tin kê khai, hướng dẫn cặn kẽ để người dân, DN dễ dàng đăng ký phù hợp với nhu cầu.

Tin liên quan