Nêu cao tinh thần trách nhiệm tại Thủy đoàn I

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thời gian qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Thủy đoàn I (Cục CSGT) có những bước chuyển biến tích cực. Thủy đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên từng lĩnh vực công tác.

Thủy đoàn I (Cục CSGT) có các đội và thủy đội trực thuộc và được giao nhiệm vụ trên các tuyến ven biển, các tuyến sông, đường thủy nội địa từ Khánh Hòa trở ra.

Thời gian qua, Cấp ủy, lãnh đạo Thủy đoàn đã phổ biến quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thực hiện pháp luật, chống tham nhũng.

Cấp ủy, lãnh đạo Thủy đoàn xác định trọng tâm là: Luật phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ về phòng, chống tham nhũng trong CAND; Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của lực lượng CAND; Kế hoạch số của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trong CAND; các điện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm TTATGT; các kế hoạch, công văn chỉ đạo của Đảng ủy Cục CSGT về phòng chống tham nhũng và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm trên lĩnh vực đường thủy nội địa…

Neu cao tinh than trach nhiem tai Thuy doan I - Hinh anh 1
 Thời gian qua, Cấp ủy, lãnh đạo Thủy đoàn đã phổ biến quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về thực hiện pháp luật, chống tham nhũng.

Đồng thời, khắc phục khó khăn về việc các Đội, Thủy Đội đóng quân trên nhiều địa bàn, Cấp ủy, lãnh đạo Thủy đoàn thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp để phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với lực lượng CAND.

Thủy đoàn đã tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; đã nhiều lần tổ chức các cuộc kiểm tra đối với các đơn vị cơ sở như: Kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, kiểm tra thi hành pháp luật, kiểm tra công tác TTKS, xử lý VPHC thực hiện các cao điểm; phối hợp với Phòng Hậu cần thuộc Cục kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công…. Thông qua các cuộc kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, phổ biến lại các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng để cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của bản thân trong việc chấp hành các quy định và không có biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực nhất là đối với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm hành chính; tiếp xúc, giải quyết công việc với quần chúng nhân dân.

Đơn vị đã sơ kết, tổng kết công tác chuyên môn, trong đó có nội dung về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; đưa nội dung kết quả thực hiện thành một tiêu chí để đánh giá, xếp loại đơn vị, cá nhân. Đồng thời cũng quán triệt, phổ biến lại về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí, vai trò của công tác phòng chống tham nhũng trong xây dựng tập thể, đơn vị vững mạnh.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ đơn vị phụ trách; kịp thời nắm bắt các tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để khích lệ, động viên kịp thời cũng như chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc, khó khăn; giúp cán bộ yên tâm công tác; tập trung vào nhóm đối tượng cán bộ còn trẻ, còn nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt, để hạn chế tối đa và không để xảy ra các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong khi thi hành công vụ, gắn với việc thực  hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đã phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị phụ trách; nghiêm túc xử lý trách nhiệm theo Thông tư 20/2021/TT-BCA ngày 08/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trong Công an nhân dân khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến hoạt động thi hành công vụ có yếu tố về phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủy đoàn đã phối hợp tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy định, hướng dẫn về thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng như: Quy định về hoạt động TTKS của lực lượng Cảnh sát đường thủy; quy định về định mức văn phòng phẩm, điện nước, điện thoại, công tác phí; quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản… để thống nhất trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng và các quy định về công tác chuyên môn.

Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, chỉ huy và CBCS Thủy đoàn tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc để kịp thời chấn chỉnh CBCS trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ và đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Lãnh đạo Cục CSGT giao cho.

VĂN CHIÊU - HỮU BÔN

Tin liên quan