Phê duyệt phương án trợ giá vận chuyển hành khách công cộng

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, tại Điểm a có quy định về mức giá vé tháng bán cho đối tượng ưu tiên, bao gồm: học sinh phổ thông; sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm), công nhân các Khu công nghiệp áp dụng từ ngày Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND TP Hà Nội có hiệu lực, cụ thể: Giá vé tháng đi 1 tuyến: 55.000 đồng/vé/tháng; Giá vé tháng đi liên tuyến: 100.000 đồng/vé/tháng.

UBND TP Hà Nội phê duyệt phương án trợ giá vận chuyển hành khách công cộng (Ảnh minh họa).

UBND TP giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các ngành hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc phát hành thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2019, các nội dung khác tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND TP giữ nguyên hiệu lực.

UBND TP giao Chánh Văn phòng UBND TP, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các tổ chức, các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Mai Vân

Tin liên quan