Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn lại bao nhiêu?

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý I/2021.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021): 5.340,068 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020: 9.234,614 tỷ đồng;
Tổng số trích Quỹ BOG trong quý I năm 2021 (từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021): 62,234 tỷ đồng;
 Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý I năm 2021 (từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021): 3.936,486 tỷ đồng;
 Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong quý I năm 2021: 5,049 tỷ đồng;
 Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong quý I năm 2021: 0 đồng.
 Trong kỳ điều hành mới nhất (12/5/2021), liên bộ (Công Thương - Tài chính) quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.900 đồng/lít (kỳ trước là 1.800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.050 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), dầu diesel ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 250 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít), dầu mazut ở mức 500 đồng/kg (như kỳ trước).
 Từ 15 giờ ngày 12/5, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 18.426 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 19.531 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.774 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 13.825 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.279 đồng/kg.

Ánh Xuân

Tin liên quan