Sẽ kiểm tra đột xuất việc thu phí tại các trạm BOT để phát hiện sai phạm

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngoài những đợt kiểm tra định kỳ, các lực lượng chức năng cũng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc tổ chức thu phí tại trạm BOT giao thông.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các nhà đầu tư dự án BOT giao thông về việc đôn đốc công tác quản lý vận hành và giám sát chặt việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.
Trong văn bản gửi đi, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và hợp đồng dự án liên quan đến quản lý thu, chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao dự án.
Bộ GTVT cũng yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí.
Các nhà đầu tư BOT cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu phí; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông, không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong thu phí; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.
Bộ GTVT nhấn mạnh, nhà đầu tư BOT chấp hành nghiêm và phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng theo chỉ đạo của Chính phủ.
Đồng thời, cần rà soát nâng cấp trang thiết bị tại trạm đảm bảo việc lưu trữ đầy đủ, kịp thời các dữ liệu thu theo quy định tại Thông tư số 15/2020 của Bộ GTVT; nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT.
Đặc biệt, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiệm vụ heo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thu, hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, kịp thời phát hiện tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.
Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải áp dụng các biện pháp khoa học và công nghệ để kiểm soát thu phí của nhà đầu tư để tránh thất thoát doanh thu. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng là đơn vị được quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước.

Quý Nguyễn

Tin liên quan