Sở GTVT Hà Nội: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp để phòng dịch Covid-19

LINH DƯƠNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Kể từ ngày 24/7, Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Sở GTVT tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP Hà Nội đến khi có thông báo mới.

Từ ngày 24/7, Sở GTVT Hà Nội tạm dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp để phòng dịch Covid-19. 

Riêng đối với các hồ sơ thủ tục hành chính liên quan tới phục vụ công tác phòng, chống dịch; công vụ; ngoại giao; vận chuyển công nhân, chuyên gia; vận chuyển hàng hoá phục vụ sản xuất của nhà máy, khu công nghiệp; vận chuyển hàng hóa thiết yếu được cấp thẻ nhận diện “luồng xanh” trên website http://luongxanh.drvn.gov.vn/ thực hiện theo Văn bản số 3224/SGTVT-QLVT ngày 18/7/2021 của Sở GTVT Hà Nội về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND TP Hà Nội, Bộ phận một cửa, Sở GTVT Hà Nội sẽ tổ chức làm việc trực tuyến; tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện khai báo, nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: www.sogtvt.hanoi.gov.vn; việc trả kết quả và nộp hồ sơ gốc (đối với các thủ tục hành chính yêu cầu nộp hồ sơ gốc) sẽ thực hiện sau thời gian giãn cách.
Trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Sở: Đồng chí Nguyễn Anh Tùng, ĐT: 0904186963 hoặc đồng chí Trần Đức Dũng, ĐT: 0983572529.

Tin liên quan