Sở Nông nghiệp Hà Nội không còn thẩm quyền cấp biển xe “Hộ đê”

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC), TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT Hà Nội.

Theo quyết định, có 6 TTHC thuộc lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT Hà Nội gồm: Cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng; Cấp lại GCN đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng; Cấp GCN đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.
Ngoài ra, còn có 3 TTHC khác thuộc thẩm quyền của Sở NN&PTNT là: Cấp lại GCN đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu; Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
Cùng với 6 TTHC thuộc thẩm quyền, UBND TP Hà Nội cũng bãi bỏ 7 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT gồm: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Hướng dẫn, cung cấp thông tin, thỏa thuận hoạt động liên quan đến đê điều; Thỏa thuận quy hoạch chuyên ngành.
Đặc biệt, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ không còn thẩm quyền để cấp biển xe được phép đi trên đê trong mùa lũ (hay còn gọi là xe Hộ đê); Cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều; cũng như gia hạn giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều.

Lâm Nguyễn

Tin liên quan