Tin mới nhất về trường hợp phi công nhiễm Covid-19 của Vietnam Airlines

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Trước khi thực hiện nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa, phi công của Vietnam Airlines đã nghỉ làm 8 ngày.

Thông tin về việc một phi công mang quốc tịch Anh đang làm việc cho hãng bay Vietnam Airlines được xác định dương tính với Covid-19 đang trở thành chủ đề quan tâm đặc biệt của dư luận. Liên quan đến sự việc này, Vietnam Airlines vừa có thông tin thêm rất đáng chú ý.
Theo đó, trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, phi công này đã nghỉ làm theo chế độ từ ngày 8/3 đến ngày 15/3. Bắt đầu từ ngày 16/3, phi công này đi làm trở lại. Người này thực hiện nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đến chiều 17/3, khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, phi công người Anh đã thông báo với Đoàn bay và đã chủ động tới bệnh viện xét nghiệm và thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của hãng trong ngày 18/3.
Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, phi công này dương tính với Sars-CoV-2. Ngay lập tức, Vietnam Airlines cùng cơ quan chức năng tiến hành rà soát và khoanh vùng danh sách địa điểm, các nhân sự liên quan trong thời gian phi công nghỉ để có phương án xử lý kịp thời.
Đồng thời, Vietnam Airlines đã tiến hành khử trùng khu vực làm việc của Đoàn bay tại miền Nam. Các máy bay phi công này đi cũng đã được khử trùng, vệ sinh toàn bộ buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.
Vietnam Airlines khẳng định, trong quá trình làm nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa trước khi bị phát hiện nhiễm Covid-19, phi công người Anh luôn đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây nhiễm theo quy định.

 
Thông tin về việc một phi công mang quốc tịch Anh đang làm việc cho hãng bay Vietnam Airlines được xác định dương tính với Covid-19 đang trở thành chủ đề quan tâm đặc biệt của dư luận. Liên quan đến sự việc này, Vietnam Airlines vừa có thông tin thêm rất đáng chú ý.
Theo đó, trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, phi công này đã nghỉ làm theo chế độ từ ngày 8/3 đến ngày 15/3. Bắt đầu từ ngày 16/3, phi công này đi làm trở lại. Người này thực hiện nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đến chiều 17/3, khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, phi công người Anh đã thông báo với Đoàn bay và đã chủ động tới bệnh viện xét nghiệm và thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của hãng trong ngày 18/3.
Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, phi công này dương tính với Sars-CoV-2. Ngay lập tức, Vietnam Airlines cùng cơ quan chức năng tiến hành rà soát và khoanh vùng danh sách địa điểm, các nhân sự liên quan trong thời gian phi công nghỉ để có phương án xử lý kịp thời.
Đồng thời, Vietnam Airlines đã tiến hành khử trùng khu vực làm việc của Đoàn bay tại miền Nam. Các máy bay phi công này đi cũng đã được khử trùng, vệ sinh toàn bộ buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.
Vietnam Airlines khẳng định, trong quá trình làm nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa trước khi bị phát hiện nhiễm Covid-19, phi công người Anh luôn đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây nhiễm theo quy định.
 
Thông tin về việc một phi công mang quốc tịch Anh đang làm việc cho hãng bay Vietnam Airlines được xác định dương tính với Covid-19 đang trở thành chủ đề quan tâm đặc biệt của dư luận. Liên quan đến sự việc này, Vietnam Airlines vừa có thông tin thêm rất đáng chú ý.
Theo đó, trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, phi công này đã nghỉ làm theo chế độ từ ngày 8/3 đến ngày 15/3. Bắt đầu từ ngày 16/3, phi công này đi làm trở lại. Người này thực hiện nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đến chiều 17/3, khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, phi công người Anh đã thông báo với Đoàn bay và đã chủ động tới bệnh viện xét nghiệm và thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của hãng trong ngày 18/3.
Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, phi công này dương tính với Sars-CoV-2. Ngay lập tức, Vietnam Airlines cùng cơ quan chức năng tiến hành rà soát và khoanh vùng danh sách địa điểm, các nhân sự liên quan trong thời gian phi công nghỉ để có phương án xử lý kịp thời.
Đồng thời, Vietnam Airlines đã tiến hành khử trùng khu vực làm việc của Đoàn bay tại miền Nam. Các máy bay phi công này đi cũng đã được khử trùng, vệ sinh toàn bộ buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.
Vietnam Airlines khẳng định, trong quá trình làm nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa trước khi bị phát hiện nhiễm Covid-19, phi công người Anh luôn đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây nhiễm theo quy định.
 
Thông tin về việc một phi công mang quốc tịch Anh đang làm việc cho hãng bay Vietnam Airlines được xác định dương tính với Covid-19 đang trở thành chủ đề quan tâm đặc biệt của dư luận. Liên quan đến sự việc này, Vietnam Airlines vừa có thông tin thêm rất đáng chú ý.
Theo đó, trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, phi công này đã nghỉ làm theo chế độ từ ngày 8/3 đến ngày 15/3. Bắt đầu từ ngày 16/3, phi công này đi làm trở lại. Người này thực hiện nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa chặng bay giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đến chiều 17/3, khi nhận thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, phi công người Anh đã thông báo với Đoàn bay và đã chủ động tới bệnh viện xét nghiệm và thực hiện cách ly với sự theo dõi, phối hợp chặt chẽ của hãng trong ngày 18/3.
Theo kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, phi công này dương tính với Sars-CoV-2. Ngay lập tức, Vietnam Airlines cùng cơ quan chức năng tiến hành rà soát và khoanh vùng danh sách địa điểm, các nhân sự liên quan trong thời gian phi công nghỉ để có phương án xử lý kịp thời.
Đồng thời, Vietnam Airlines đã tiến hành khử trùng khu vực làm việc của Đoàn bay tại miền Nam. Các máy bay phi công này đi cũng đã được khử trùng, vệ sinh toàn bộ buồng lái, khu chuẩn bị của tiếp viên, khoang hành khách và hầm hàng ngay sau khi hạ cánh.
Vietnam Airlines khẳng định, trong quá trình làm nhiệm vụ trên 2 chuyến bay nội địa trước khi bị phát hiện nhiễm Covid-19, phi công người Anh luôn đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ lây nhiễm theo quy định.

Quý Nguyễn

Tin liên quan