Biển số xe thực sự được coi là tài sản để thực hiện đấu giá?!

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây không phải lần đầu tiên đề xuất đấu giá biển số xe được đưa ra. Với đề án thí điểm lần này, liệu việc thực hiện có khả thi, ngân sách Nhà nước tăng thu, người có nhu cầu được thỏa mãn, hạn chế tối đa được tiêu cực…?!


Theo luật sư, căn cứ vào quy định hiện hành xác định biển số xe chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, nó không được xem là tài sản để thực hiện các giao dịch mua, bán dân sự, hành vi mua, bán biển số xe là hành vi vi phạm pháp luật.

Thí điểm phương án có thể chuyển nhượng, cho tặng biển số xe

Theo Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá do Bộ CA chủ trì xây dựng, tất cả biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen (biển xe cá nhân) trong kho biển số chưa được đăng ký đều có thể đưa ra đấu giá.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ CA) cho biết, theo đề án, Bộ CA đang nghiên cứu hai phương án. Phương án 1, người trúng đấu thầu biển số xe sẽ được sử dụng, không được phép chuyển nhượng biển số trúng đấu giá.

Phương án 2, người trúng đấu giá biển số xe được sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp biển số trúng đấu giá.

Tức là người sở hữu biển số đó khi bán phương tiện vẫn có thể giữ biển số lại để đăng ký cho phương tiện khác của mình. Phương án này giúp công tác đấu giá biển số sẽ đạt hiệu quả cao hơn, tài sản công sẽ được khai thác tối ưu. Tuy nhiên, việc cho phép chuyển nhượng sẽ tạo ra thị trường mua bán hoặc đầu cơ biển số, cách quản lý biển số trúng đấu giá sẽ khác biệt hoàn toàn với cách quản lý biển số hiện nay.

Bộ CA đề xuất thực hiện phương án 2 và đề xuất đưa vào Nghị quyết Quốc hội quy định: “Phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký, gắn biển số trúng đấu giá vào phương tiện trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với biển số trúng đấu giá; nếu quá thời hạn trên sẽ mất quyền đăng ký biển số trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền trúng đấu giá”.

Trường hợp biển số trúng đấu giá đã được đăng ký, nếu chủ phương tiện làm thủ tục chuyển nhượng phương tiện nhưng giữ lại biển số thì phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục giữ lại biển số. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày làm thủ tục giữ lại biển số, biển số trúng đấu giá phải được đăng ký gắn với phương tiện, nếu quá thời hạn sẽ mất quyền đăng ký biển số trúng đấu giá đó.

Người được chuyển nhượng biển số trúng đấu giá được sử dụng các quyền như người trúng đấu giá. Người chuyển nhượng và người được chuyển nhượng biển số trúng đấu giá phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Việc chuyển quyền sử dụng biển số trúng đấu giá phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Biển số trúng đấu giá được cơ quan đăng ký quản lý, chỉ được cấp cho chủ sở hữu phương tiện khi người trúng đấu giá hoặc người được chuyển nhượng biển số trúng đấu giá làm thủ tục đăng ký theo quy định về đăng ký xe.

Cần sửa nhiều luật?

Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật, quy định tại Bộ luật Dân sự 2015 xác định rõ tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Trong đó, bất động sản bao gồm: đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật. Còn động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

Tại Điều 54 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì xe cơ giới có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký và biển số.

Căn cứ quy định trên đây thì có thể xác định biển số xe là công cụ hữu hiệu để Nhà nước quản lý đối với các phương tiện giao thông xe cơ giới, đồng thời xác định quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân đối với phương tiện xe cơ giới. Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 22 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Như vậy, căn cứ vào quy định hiện hành có thể xác định biển số xe chỉ là công cụ quản lý Nhà nước, nó không được xem là tài sản để thực hiện các giao dịch mua, bán dân sự, hành vi mua, bán biển số xe là hành vi vi phạm pháp luật.

Nên việc đấu giá biển số xe chỉ có thể trở nên thực sự rõ ràng thì cần phải coi biển số như một tài sản độc lập tự thân và không chịu những ràng buộc với tài sản khác (là xe) và được quyền lưu thông mua bán tự do trên thị trường.

Bên cạnh đó, trong Đề án quy định đối với các biển kiểm soát phương tiện đã được cấp trước thời điểm bắt đầu thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá thì sẽ không được chuyển nhượng, cho, tặng… là vô lý và vi phạm quyền sở hữu của người dân.

Pháp luật dân sự không chỉ điều chỉnh các căn cứ xác lập quyền sở hữu mà quy định về các căn cứ chấm dứt quyền sở hữu. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu được quy định một cách vô cùng chặt chẽ nhằm giữ gìn và bảo vệ tính bền vững của quan hệ sở hữu, phù hợp với nguyên tắc tôn trọng và bất khả xâm phạm của quyền sở hữu.

Cùng với đó, nội dung trong Đề án đề xuất là trong vòng 6 tháng sau khi đấu giá, người trúng thầu sẽ phải đi đăng ký, nếu không sẽ bị tước quyền đăng ký là bất hợp lý, đi ngược lại cơ chế thị trường, tước đi quyền sở hữu tài sản hợp của người dân.

Theo dự thảo đề án, Bộ CA giao CA tỉnh, TP tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký. CA các địa phương sẽ thuê các Cty đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá theo các hình thức được quy định trong Luật Đấu giá tài sản. Hàng tháng các tỉnh thành có bao nhiêu biển số sẽ được đưa lên trang mạng để công khai và người dân có thể lựa chọn, khi biển số có nhiều người cùng thích, cùng muốn sở hữu thì sẽ đưa ra đấu giá.


XUÂN THANH

Tin liên quan