Chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 717/BGTVT-KHĐT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh về tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long.

Chua the bo tri nguon von dau tu tuyen duong sat Yen Vien - Pha Lai - Ha Long - Cai Lan - Hinh anh 1
 Bộ GTVT: Chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. 

Theo đó, Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long được Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và triển khai từ năm 2005, đến nay đã 17 năm, dự án tiếp tục đầu tư. Việc dự án chậm tiến độ đã ảnh hưởng lớn đến các hộ dân dọc tuyến đường (từ thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, đến thành phố Hạ Long). Các hộ dân trong phạm vi Dự án không được xây dựng, sửa chữa nhà ở, không tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, không được cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất... ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống các hộ dân.

Dự án phục vụ cho liên kết giao thương vùng là rất cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho các địa phương và khu vực. Tuy nhiên với việc kéo dài thời gian dự án hơn 17 năm qua và có thể thể dài hơn nữa đã gây lãng phí tài nguyên đất, kìm hãm phát triển kinh tế, xã hội, ảnh hưởng đời sống dân sinh. Đề nghị kịp thời có chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai các giải pháp quyết liệt để tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Trong thời điểm chưa triển khai Dự án, cử tri tỉnh Quảng Ninh kiến nghị các bộ ngành Trung ương cần phối hợp với tỉnh có hướng dẫn để người dân có thể cải tạo nhà ở, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn, nâng cao đời sống của người dân ở khu vực Dự án.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau: Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân có vai trò quan trọng trong phát triển hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bộ GTVT đã triển khai đầu tư Dự án từ năm 2005, tuy nhiên, giai đoạn năm 2008 – 2011, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên Dự án phải đình hoãn, giãn tiến độ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và do nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn các giai đoạn 2 vừa qua bố trí cho Bộ GTVT hạn chế, phải cân đối, ưu tiên bố trí đầu tư các công trình động lực theo các Nghị quyết của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ nên chưa thể bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.

Dự án được phê duyệt đầu tư đã lâu, đã có nhiều thay đổi về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực Dự án đi qua nên phương án đầu tư Dự án cần phải được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả, Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt lựa chọn tư vấn để tiến hành đánh giá tổng thể hiệu quả, phương án đầu tư, lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2024.

Trong thời gian chưa tiếp tục triển khai đầu tư, Bộ GTVT sẽ phối hợp với địa phương, các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn trong khu vực Dự án; đồng thời, tiếp tục huy động nguồn vốn để thực hiện sớm thực hiện đầu tư tuyến đường sắt này. Bộ GTVT rất mong tiếp tục được sự quan tâm, ủng hộ và phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 

Tin liên quan