Vị trí 4 trạm thu phí cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ được đặt bốn trạm thu phí tại các nút giao Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm và Cam Ranh.

 Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có 4 làn xe.

Ngày 9/3, Cục đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo kết quả rà soát phương án thu phí tại cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo Cục đường bộ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được Bộ GTVT phê duyệt thì cao tốc Nha Trang – Cam Lâm có bốn trạm thu phí đặt tại bốn nút giao.

Cụ thể, trạm thu phí nút giao Diên Khánh, Trạm thu phí nút giao Suối Dầu, Trạm thu phí nút giao Cam Lâm và Trạm thu phí nút giao Cam Ranh và Nhà điều hành cao tốc CMO đặt tại Suối Dầu.

Các trạm thu phí có bốn làn (mỗi chiều hai làn thu phí). Trong đó, mỗi làn có một trạm thu phí không dừng ETC đa làn tự do và một làn thu phí hỗn hợp ETC+MTC. Hệ thống xử lý với tốc độ tối đa xe vào làn ETC là 120 km/h và 40 km/h đối với làn hỗn hợp.

Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm được phê duyệt hình thức thu phí kín liên tuyến: Dữ liệu được truyền từ hệ thống Front – End tại các trạm thu phí về hệ thống Back – End của nhà cung cấp dịch vụ để tính phí. Đồng thời, dữ liệu được truyền về hệ thống giám sát trung tâm để giám sát.

Cục đường bộ cho biết theo chỉ đạo của Chính phủ từ ngày 1/8/2022 thì các tuyến cao tốc chỉ thu phí tự động không dừng. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế vẫn còn làn thu phí hỗn hợp ETC+MTC.

Cùng với đó, hiện nay chưa có hành lang pháp lý để vận hành thu phí đa làn tự do. Chưa có chủ trương thu phí đối với đoạn tuyến đầu tư công nên khi đưa vào vận hành liên tuyến (các đoạn tuyến cao tốc hoàn thành và đưa vào khai thác) thiết kế chưa có hệ thống thu phí kín.

Cục đường bộ cũng cho rằng tốc độ thiết kế xe khi vào làn thu phí hỗn hợp là 40 km/h là chưa phù hợp. Trạm thu phí Suối Dầu thiết kế hai biển báo hiệu phí trên mặt đường (giá long môn) đặt so le nhau để thực hiện thu phí theo hai hướng là chưa phù hợp để chuyển sang giai đoạn đa làn tự do.

Vì vậy, Cục đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận tổ chức thu phí thí điểm tại cao tốc Nha Trang – Cam Lâm theo hướng đầu tư vào đa làn tự do, đầu ra đơn làn có barie. Từ đó điều chỉnh lại thiết kế trạm thu phí.

Đồng thời, điều chỉnh tốc độ thiết kế khi xe vào làn có barie là 60 km/h, chỉ lắp đặt một giá long môn tại trạm thu phí Suối Dầu.

Cục đường bộ cũng kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo nhà đầu tư nghiên cứu phương án thuê các nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện thu phí như mô hình đang áp dụng tại các tuyến cao tốc do VEC quản lý.

Tin liên quan