Ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục HKVN vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Ngan chan, xu ly hanh vi buon ban, van chuyen trai phep gia cam, san pham gia cam qua bien gioi vao Viet Nam - Hinh anh 1
Ảnh minh hoạ

Theo đó, Cục HKVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan mình, đặc biệt chú trọng các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không. Tăng cường  công  tác  kiểm  tra,  kiểm  soát thường  xuyên  tại các điểm làm thủ tục hàng không để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Các đơn vị cần chủ động chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường tuyên truyền rộng rãi chỉ đạo nêu trên bằng nhiều hình thức, để mọi người tại đơn vị mình hiểu  rõ  và kiên  quyết  từ chối  vận  chuyển  hay  buôn  bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Ngoài ra, các đơn vị tích  cực ứng  dụng  công  nghệ thông  tin,  mạng  xã  hội  bằng  các  hình thức  phù  hợp  trong  công  tác  tuyên  truyền; công  khai  hộp thư điện tử,  số điện thoại đường dây nóng để các tầng lớp Nhân dân biết, trao đổi, chia sẻ và thông báo kịp thời.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu và xử lý nghiêm hoặc phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Tin liên quan