Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 24/8/2023, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ha Noi tang cuong cong tac phong chay, chua chay trong quan ly, su dung dien - Hinh anh 1
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện 

Theo đó, để khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng điện với mục tiêu kiểm soát, ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố tiếp tục tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố; Tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH,…

Sở Công Thương tăng cường tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của các đơn vị điện lực trên địa bàn Thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương phối hợp và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; trong đó, chú trọng tuyên truyền các nội dung liên quan đến an toàn trong quản lý, sử dụng điện.

Các Sở, ngành của Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến công tác PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ dẫn đến cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tin liên quan