Giải pháp nào quản lý xe hợp đồng?

 
Chia sẻ

Đến thời điểm này, Bộ GTVT đã trình chính phủ dự thảo lần thứ 8 sửa đổi Nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải nhưng vẫn chưa đi đến hồi kết. Một trong hai mấu chốt khiến kiến nghị mới chưa thể ra đời, đó là quy định nhận biết xe taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng và xe khách tuyến cố định. Làm sao đảm bảo việc quản lý, giám sát dễ dàng và tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các loại hình vận tải này?

 

HanoiTV

Tin liên quan