Muôn kiểu vi phạm đèn vàng của người tham gia giao thông

 
Chia sẻ

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ, trong đó chỉ rõ những hành vi vượt đèn vàng hợp lệ hoặc sai quy định. Ghi nhận của Lao Động cho thấy nhiều trường hợp vi phạm lỗi đèn vàng.

 

Theo báo Lao động

Tin liên quan