Phân biệt xăng giả, xăng thật

 
Chia sẻ

Xăng thật có độ trong suốt, còn xăng giả có thể có tạp chất. Xăng thật không có phân lớp, trong khi xăng giả có thể phân lớp.

 

Theo VTV

Tin liên quan