321/414 đại biểu Quốc hội không đồng tình chuyển thẩm quyền quản lý cấp giấy phép lái xe sang Bộ Công an

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sáng 17/11, Quốc hội xin ý kiến ĐB 3 vấn đề liên quan đến Dự án Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đa số ĐB Quốc hội không đồng ý với các đề xuất tách Luật Giao thông Đường bộ thành hai luật và chuyển thẩm quyền quản lý sát hạch lái xe sang Bộ Công an.

Sáng 17/11, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu xin ý kiến các ĐB Quốc hội về một số nội dung của hai Dự án Luật được “tách” từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành là Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm an toàn trật tự giao thông đường bộ.
Kết quả xin ý kiến về việc có tách thành hai Dự Luật hay không, có 104 ĐB tán thành, tương đương 21,62% tổng số ĐB Quốc hội; có 302 ý kiến không tán thành việc tách luật, tương đương 62,7% tổng số ĐB Quốc hội.
Nội dung thứ hai được nêu ra trong phiếu xin ý kiến là việc chuyển chức năng quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an, có 86 phiếu chọn phương án chuyển, chiếm 17,8% tổng số ĐB Quốc hội. Số ĐB chọn phương án "không chuyển" cao hơn, với 321 phiếu, tương đương 66,7% tổng số ĐB Quốc hội.
Nội dung thứ ba được đưa ra lấy phiếu thăm dò là việc chuyển Dự án Luật này sang xem xét tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội nhiệm kỳ sau (khóa XV). Có 251 phiếu xin ý kiến thể hiện quan điểm tán thành phương án này, tương đương 52,1% tổng số ĐB Quốc hội. Có 153 ĐB chọn phương án thông qua tại Kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIV (tháng 3/2021).
Trước đó, thảo luật về Dự án Luật Giao thông Đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Một số ý kiến ủng hộ đề xuất của Chính phủ về việc tách luật và chuyển thẩm quyền quản lý lĩnh vực sát hạch lái xe sang Bộ Công an. Tuy nhiên nhiều đại biểu không đồng tình việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành thành hai Dự Luật, không đồng tình chuyển việc quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Vũ Minh

Tin liên quan