Chính phủ thống nhất để Bộ Công an sát hạch, cấp bằng lái xe

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Chính phủ vừa có Tờ trình dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ (TTATGT).

 

Tới thời điểm này, dự án Luật Đảm bảo TTATG đường bộ còn 6 chính sách là: Quy tắc giao thông đường bộ;  Phương tiện và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ;  Tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông và giải quyết ùn tắc giao thông đường bộ;  Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; Thực thi pháp luật trong phát hiện, xử lý vi phạm và Quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ.

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian vừa qua để Bộ Công an hay Bộ Giao thông vận tải quản lý đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe, theo tờ trình, Chính phủ thống nhất Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định các vấn đề về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe; đăng ký và cấp, thu hồi biển số xe cơ giới…

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và thực tiễn về trật tự, an toàn giao đường bộ hiện nay, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội theo phương án 1: Vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ. Việc thống nhất phương án này được lý giải là để đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ con người.

Nghị quyết số 123/NQ-CP ngày 31/8/2020 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020, trong đó Chính phủ thống nhất nội dung cơ bản của Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ được xây dựng trên cơ sở đổi mới, hoàn thiện các chính sách, nội dung quy định về bảo đảm TTATGT đường bộ tách ra từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành, nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác tổ chức thực thi pháp luật, tạo bước chuyển biến cơ bản, bền vững trong việc bảo đảm TTATGT đường bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra.

Chính phủ nhất trí vấn đề đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe phải trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT để bảo đảm tính hợp lý, đồng bộ và thống nhất, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, giải quyết những vấn đề bất cập về TTATGT đường bộ trong tình hình hiện nay, bảo vệ tính mạng, tài sản, bảo vệ quyền con người.

Cũng theo tờ trình, dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ còn có những nội dung mới khác như sẽ quy định 1 hạng bằng lái (hạng B) để cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 9 chỗ, xe ô tô tải, máy kéo có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế không vượt quá 3.500 kg.

Trong luật này sẽ bỏ quy định bằng lái hạng E, các hạng F. Theo đó, giấy phép lái xe còn 11 hạng gồm: A01, A2, A3, B, C, D2, D, BE, CE, D2E, DE.

Đáng chú ý, Chính phủ đồng ý với đề xuất quy định về điểm của giấy phép lái xe. Theo đó, bằng lái sẽ được cấp 12 điểm trong 12 tháng; nếu bị trừ hết điểm trong thời hạn 6 tháng, tài xế có nhu cầu cấp lại thì phải sát hạch lại. Nếu bằng lái còn điểm thì được phục hồi 12 điểm sau 12 tháng kế tiếp.

T.H

Tin liên quan