Doanh nghiệp vận tải có được dừng đóng phí bảo trì đường bộ do ảnh hưởng Covid-19?

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Nhiều doanh nghiệp đặt vấn đề, làm thế nào để các phương tiện đang tạm thời không hoạt động nhiều tháng nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được dừng đóng phí bảo trì?

Trả lời về vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, việc trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp được quy định tại Điều 9 Thông tư số 293/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ.

Do vậy, căn cứ vào quy định tại khoản 2 Điều 19 của Thông tư 293/2016, các xe kinh doanh vận tải thuộc hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên phải làm đơn xin tạm dừng lưu hành (theo mẫu quy định tại phụ lục 06 Thông tư 239/2016) gửi Sở GTVT nơi quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh vận tải hoặc nơi sử dụng phương tiện (đối với trường hợp mang phương tiện đến địa phương khác sử dụng) kèm theo giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

“Ngay sau khi Sở GTVT kiểm tra và xác nhận vào đơn, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi đơn cho đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Doanh nghiệp sẽ không phải chịu phí sử dụng đường bộ đối với các xe tạm dừng lưu hành từ 30 ngày trở lên tính từ ngày Sở GTVT xác nhận vào đơn xin tạm dừng lưu hành. Doanh nghiệp cần nghiên cứu quy định tại Thông tư 239/2016 của Bộ Tài chính để thực hiện”, Bộ GTVT cho biết.

T.H

Tin liên quan