Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo 138/TP và Ban Chỉ đạo 89/TP

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 6/7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3497/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội.

Ha Noi thanh lap Ban Chi dao 138/TP va Ban Chi dao 89/TP - Hinh anh 1
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo 138/TP và Ban Chỉ đạo 89/TP. Ảhh minh họa 

Theo quyết định, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội trên cơ sở tách từ Ban Chỉ đạo xây dựng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội (gọi tắt là “Ban Chỉ đạo 138/TP”, viết tắt là “BCĐ 138/TB). 
 
Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố là Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc Công an Thành phố là Phó Trưởng Ban Thường trực; Các ông Phó Giám đốc Công an Thành phố và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố là Phó Trưởng ban. 
 
Ban Chỉ đạo 138/TP có nhiệm vụ và quyền hạn giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới...Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138/TP xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho từng thời kỳ. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong phòng, chống tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động trên nhiều địa bàn, các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về an ninh, kinh tế, trật tự, xã hội; phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 
Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3498/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm thành phố Hà Nội trên cơ sở tách từ Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và  tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội (gọi tắt là “Ban Chỉ đạo 89 thành phố Hà Nội”, viết tắt là “Ban Chỉ đạo 89/TB”). Ban Chỉ đạo 89/TP là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, phối hợp công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
 
Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố; Các Phó Trưởng ban là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.
 
Ban Chỉ đạo 138/TB và Chỉ đạo 89/TP đều có Cơ quan thường trực là Công an Thành phố, làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. 

Tin liên quan