Người vi phạm giao thông tự quản lý phương tiện: Tiền bảo lãnh có được trả lại?

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Nghị định 31/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2020, theo đó người vi phạm giao thông có thể nộp tiền bảo lãnh để tự quản lý, bảo quản phương tiện. Tuy nhiên, người dân thắc mắc vậy tiền bảo lãnh có được hoàn trả sau khi chấp hành xong quyết định xử phạt hay không?

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Tùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 15 Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định, thì tiền đặt bảo lãnh được trả lại cho tổ chức, cá nhân đặt bảo lãnh sau khi tổ chức, cá nhân vi phạm đã chấp hành xong quyết định xử phạt. 

Nếu trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh.

Theo đó, trường hợp số tiền đặt bảo lãnh lớn hơn số tiền xử phạt thì số tiền thừa còn lại sau khi đã khấu trừ số tiền xử phạt được trả lại cho tổ chức, cá nhân đã đặt tiền bảo lãnh trước đó.

Quyết định về việc khấu trừ tiền đặt bảo lãnh được coi là căn cứ để xác định tổ chức, cá nhân vi phạm đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được phép đưa vào sử dụng phương tiện vi phạm đang được giao giữ, bảo quản.

Như vậy, không có trường hợp tiền đặt bảo lãnh không được hoàn lại mà tiền đặt bảo lãnh chỉ có thể bị khấu trừ để bù vào số tiền xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân vi phạm.

 

Thủy Nguyễn

Tin liên quan