Những đồ vật nào bị cấm sử dụng trong chuyến bay?

KHANG NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi -Trước khi lên tàu bay, hành khách phải tắt các loại thiết bị điện tử, thu, phát sóng như ra-đi-ô, máy tính xách tay, điện thoại di động, trò chơi điện tử; hành khách chỉ được sử dụng các thiết bị trên khi người chỉ huy tàu bay cho phép.

Trước khi lên tàu bay, hành khách phải tắt các loại thiết bị điện tử. 

Hỏi: Những đồ vật nào bị cấm sử dụng trong chuyến bay? Hành khách vi phạm quy định này sẽ bị xử lý thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 62 Chương trình An ninh hàng không dân dụng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì những đồ vật sau đây bị cấm sử dụng trong chuyến bay:

Trước khi lên tàu bay, hành khách phải tắt các loại thiết bị điện tử, thu, phát sóng như ra-đi-ô, máy tính xách tay, điện thoại di động, trò chơi điện tử; hành khách chỉ được sử dụng các thiết bị trên khi người chỉ huy tàu bay cho phép.

Hãng hàng không quy định chi tiết, thông báo cho hành khách biết trước chuyến bay và trong khi thực hiện chuyến bay những nội dung quy định về các đồ vật bị cấm sử dụng ở trên.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 60/2010/NĐ-CP ngày 3/6/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng thì hành khách sử dụng các loại thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng trên tàu bay khi không được phép bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tin liên quan