Sửa quy định về khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Luật số 02/2021/QH15 ngày 12/11/2021, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

 Ảnh minh hoạ.

Hỏi: Tôi được biết, từ ngày 1/12/2021, một số quy định mới của Bộ luật Tố tụng hình sự được sửa đổi. Xin quý báo cho biết, đó là những nội dung cụ thể nào?
(Phạm Tuấn Anh, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội)
Trả lời:
Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:
Theo Luật số 02/2021/QH15 ngày 12/11/2021, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 146 như sau:
“3. CA xã, phường, thị trấn, Đồn CA có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.
2. Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 148 như sau:
“c) Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này.”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155 như sau:
“1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 157 như sau:
“8. Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155 và 156 của Bộ luật Hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố”.
5. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 229 như sau:
“d) Khi không thể kết thúc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn điều tra.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này.”.
6. Bổ sung điểm d vào sau điểm c khoản 1 Điều 247 như sau:
“d) Khi không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng các cơ quan khác có liên quan quy định chi tiết điểm này.”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 44 của Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 như sau:
“Điều 44. Trách nhiệm của CA xã, phường, thị trấn, Đồn CA
1. CA xã, phường, thị trấn, Đồn CA có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo các tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.
2. Trường hợp CA xã, phường, thị trấn, Đồn CA phát hiện, bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã thì thu giữ, tạm giữ vũ khí, hung khí và bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan, lập biên bản bắt người, lấy lời khai ban đầu, bảo vệ hiện trường theo quy định của pháp luật; giải ngay người bị bắt lên cơ quan CA cấp trên trực tiếp hoặc báo ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền”.
3. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/ 2021.

 

Tin liên quan