Tạm đình chỉ hoạt động 2 trung tâm đăng kiểm vi phạm

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 99-03D (Bắc Ninh) và 50-19D (TP Hồ Chí Minh) trong thời hạn 3 tháng.

Tam dinh chi hoat dong 2 trung tam dang kiem vi pham - Hinh anh 1
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-03D

 

Lý do được Cục Đăng kiểm chỉ ra là cả 2 đơn vị đăng kiểm trên đã vi phạm quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 99-03D và 50-19D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.


Trước các thông tin liên quan đến sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu Cục Đăng kiểm chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật, đạo đức công vụ, nghề nghiệp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm, lãnh đạo Cục và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình; cương quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý khi có vi phạm.

Bộ trưởng Thắng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị, các trung tâm đăng kiểm để duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023.

Tin liên quan