Xử phạt xe ô tô có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hết hạn

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Xe ô tô bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo và các lọai xe tương tự ô tô khác khi tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.


 Ảnh minh hoạ

Hỏi: Xe ô tô bị hết hạn đăng kiểm thì bị xử phạt như thế nào? Trong trường hợp tôi là chủ phương tiện đồng thời người lái xe thì vi phạm lỗi này bị xử phạt như thế nào ạ?
Nguyễn Văn Nam (Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Xe ô tô bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo và các lọai xe tương tự ô tô khác khi tham gia giao thông đường bộ phải được kiểm tra định kỳ chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đồng thời chủ phương tiện phải có trách nhiệm đảm bảo, duy trì tính an toàn của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định giữa hai kỳ kiểm định. Theo đó khi chủ phương tiện không cho xe đi kiểm định để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định đúng thời hạn được xác định là vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong trường hợp xe ô tô đã hết hạn đăng kiểm (Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn) khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt như sau:

Mức phạt khi xe hết hạn đăng kiểm vẫn tham gia giao thông

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định:

Đối với người điều khiển phương tiện

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại tương tự xe ô tô không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Đối với chủ phương tiện

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông;

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông;

Đối với người điều khiển đồng thời là chủ phương tiện

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ thì người điều khiển xe hết hạn đăng kiểm đồng thời là chủ phương tiện sẽ bị phạt cụ thể như sau:

Nếu Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn dưới 01 tháng ( kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nếu Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên ( kể cả rơ móoc và sơ mi rơ móoc) sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Tin liên quan