Cục Hàng không Việt Nam cấp, hủy Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Hàng không Việt Nam sẽ đảm nhiệm việc cấp, cấp lại, hủy bỏ Giấy phép kinh doanh cảng hàng không thay vì Bộ Giao thông vận tải đảm nhiệm như hiện tại.

Cuc Hang khong Viet Nam cap, huy Giay phep kinh doanh cang hang khong - Hinh anh 1
Ảnh minh hoạ 

Đề xuất trên được Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 25/1/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo dự thảo, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ.

Hồ sơ gồm: 1- Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu; 2- Bản sao tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy và danh sách nhân viên đã được cấp giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp; 3- Bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử) văn bản xác nhận vốn; 4- Phương án về trang bị, thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh cảng hàng không được cấp lại trong trường hợp mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung trong giấy phép.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ gồm: 1- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu; 2- Bản sao các tài liệu có liên quan đối với trường hợp thay đổi nội dung Giấy phép (nếu có).

Đối với Giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung, theo dự thảo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không và gửi kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trên môi trường điện tử hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến người đề nghị; trường hợp không cấp lại Giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do. Đối với Giấy phép cấp lại do bị mất, hỏng: thời hạn này là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Hủy bỏ giấy phép nếu không bắt đầu khai thác trong 12 tháng từ ngày cấp phép

Dự thảo nêu rõ, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1- Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp Giấy phép;

2- Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng;

3- Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp;

4- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không, điều kiện kinh doanh, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường;

5- Không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép.

Theo dự thảo, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép, nêu rõ lý do, thời điểm hủy bỏ hiệu lực của Giấy phép. Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không phải chấm dứt ngay việc kinh doanh cảng hàng không theo quyết định đã được ban hành.

Tin liên quan