Hướng dẫn các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng GTVT

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 1687/BGTVT-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải .

Huong dan cac tieu chi thi dua trong linh vuc phat trien ket cau ha tang GTVT - Hinh anh 1
Ảnh minh hoạ.

Thực hiện Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là “Phong trào thi đua”), Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các tiêu chí thi đua và khen thưởng trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải như sau:

Đối với cá nhân: Cá nhân có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong Phong trào thi đua, cụ thể: đã tham mưu các biện pháp, giải pháp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại hoặc nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị.

Đối với tập thể: Tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp trong Phong trào thi đua; có kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  Có kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch trên công trường, trụ sở cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước và thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về công tác đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2022 - 2030.

Việc đánh giá, chấm điểm thi đua trong lĩnh vực phát triển hạ tầng GTVT được thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị  Trên cơ sở kết quả trung bình, thực hiện việc phân nhóm như sau:

- Nhóm A (hoàn thành xuất sắc): đối với những tập thể được giao 06 nhóm nhiệm vụ: kết quả trung bình đạt trên 93% và không có tiêu chí nào dưới 71%; đối với những tập thể được giao 01 (một) hoặc một số nhóm nhiệm vụ: kết quả trung bình đạt trên 95% và không có tiêu chí nào dưới 71%.

- Nhóm B (hoàn thành tốt): đối với những tập thể được giao 06 nhóm nhiệm vụ: kết quả trung bình đạt trên 80% và không có tiêu chí nào dưới 71%. Đối với những tập thể được giao 01 (một) hoặc một số nhóm nhiệm vụ: kết quả trung bình đạt trên 83% và không có tiêu chí nào dưới 71%.

- Nhóm C (hoàn thành): kết quả trung bình đạt trên 70%.

- Nhóm D (chưa hoàn thành): kết quả trung bình đạt từ 70% trở xuống.

Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia Phong trào thi đua có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung trên trong cơ quan, đơn vị mình; tổ chức thực hiện việc xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng (đối với những tiêu chí thi đua khác, sau khi các bộ, ngành liên quan ban hành, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để tổ chức thực hiện).

Tin liên quan