15 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

15 bieu mau xu phat vi pham hanh chinh thuoc tham quyen cua CAND - Hinh anh 1
 15 biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của CAND.

Dự thảo đề xuất 15 biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, gồm:

a) Quyết định hủy bỏ áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 01/QĐ-HBTGN);

b) Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 02/QĐ-TLHĐĐGTS);

c) Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 03/QĐ-TLHĐXLTVPT);

d) Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 04/QĐ-TX);

đ) Quyết định Áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Mẫu số 05/QĐ-ADBPQLNNN);

e) Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn (Mẫu số 06/BB-BT);

g) Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 07/BB- XLHHVP);

h) Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 08/BB-BGTVPT);

i) Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 09/TB-TGN);

k) Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 10/TB-CCHC);

l) Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất (Mẫu số 11/TTLL-TX);

m) Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 12/BTK);

n) Sổ theo dõi biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (Mẫu số 13);

o) Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 14);

p) Sổ theo dõi tạm giữ, giữ, trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, giữ (Mẫu số 15).

Ngoài các biểu mẫu quy định trên, cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

Tin liên quan