Chủ xe đang sử dụng xe mang biển 3 và 4 số có được tham gia giao thông không?

KHANG NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 của Bộ Công an, biển số xe định danh không áp dụng đối với biển 3 số và 4 số mà chỉ áp dụng với biển 5 số. Vậy trường hợp chủ xe đang sử dụng xe mang biển 3 và 4 số có được tham gia giao thông không?

Chu xe dang su dung xe mang bien 3 va 4 so co duoc tham gia giao thong khong? - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ

Tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 39 của Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định như sau: Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (15/8/2023) mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này. 

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

Tin liên quan