Hà Nội: Tạo chuyển biến mạnh trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Hà Nội: Tạo chuyển biến mạnh trong đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy 

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ thành phố đến địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong phòng, chống ma túy, phát huy vai trò của người đứng đầu..., từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp, lấy phòng ngừa là chính, chủ động nắm tình hình để phát hiện, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để giải quyết tổng thể, giảm cung, giảm cầu và giám tác hại của ma túy.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn liền với xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình, điển hình trong chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy và thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra...
 
Kế hoạch cũng xác định 5 chỉ tiêu cơ bản về phòng, chống ma túy. Trong đó, điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.536 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó có 45% số vụ mua bán trái phép chất ma túy. 100% người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định; 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy được lập hồ sơ đưa vào quản lý người sau cai nghiện ma túy ở địa phương.

Trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Lập 1.200 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó 50% người có hộ khẩu Hà Nội.
 
Thành phố cũng tích cực vận động đưa người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố. Tổ chức thực hiện cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, phát triển các mô hình cai nghiện hiệu quả tại cộng đồng. Duy trì các mô hình quản lý, chăm sóc, hỗ trợ người sau cai nghiện tại nơi cư trú tại các xã, phường, thị trấn đã triển khai năm 2021 và 2022, phát triển mới các mô hình tại các xã, phường, thị trấn năm 2023.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị Methadone, trong đó: Duy trì điều trị ổn định cho bệnh nhân đang tham gia điều trị Methadone; triển khai, mở rộng các cơ sở cấp phát thuốc Methadone tại xã, phường, thị trấn theo nhu cầu thực tế của các quận, huyện, thị xã; phấn đấu giảm tỷ lệ bệnh nhân ngừng điều trị ra khỏi chương trình so với năm 2022.

Cùng với thực hiện các nội dung trên, thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, thuốc tân dược, thuốc thú y có chứa tiền chất ma túy; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan