Hà Nội triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm phòng cháy, chữa cháy

KHANG NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 7/2, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chương trình số 03/CTr-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Ha Noi trien khai 9 nhiem vu trong tam phong chay, chua chay - Hinh anh 1
Một buổi diễn tập PCCC. Ảnh: VGP 

Chương trình nêu rõ, tiếp tục triên khai có hiệu quả chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghị quyết của Quốc hội; chương trình, kế hoạch, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã ban hành trong thời gian vừa qua về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm công tác an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với trụ sở cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về nội dung này đến toàn thể cán bộ, công chức; đưa công tác phổ biến giáo dục, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy vào sinh hoạt thường xuyên và định kỳ tại đơn vị.
 
Chương trình cũng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; trình độ, kỹ năng, khả năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới sâu rộng các tầng lớp nhân dân... Bên cạnh đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

 
Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn thành phố để chủ động trong công tác chữa cháy, đồng thời, kiến nghị các ngành chức năng, các cấp chính quyền giải tỏa kịp thời các vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây bục bệ, cầu dẫn, dựng barie, hàng rào, treo bảng biển... gây cản trở hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phối hợp điều tra, khảo sát và cập nhật cơ sở dữ liệu nguồn nước chữa cháy đối với các trụ nước chữa cháy, nguồn nước tự nhiên, bể nước trên ứng dụng Google maps.
 
Thành phố sẽ tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ tiến lên hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ… Bố trí phù hợp lực lượng ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tin liên quan