Bài 3: Đảm bảo an toàn, hiệu quả cho đồng vốn

Bài 3: Đảm bảo an toàn, hiệu quả cho đồng vốn

Giaothonghanoi - Nhiều chuyên gia cho rằng, muốn kêu gọi được nguồn vốn xã hội hóa cho lĩnh vực giao thông tĩnh, Hà Nội cần đảm bảo được các điều kiện an toàn, và hiệu quả đối với mỗi suất đầu tư.