Tai nạn đâu phải do số!

Tai nạn đâu phải do số!

Nhiều người cho rằng TNGT đâu phải do số phận, mà đa phần đều là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.