Hơn 400 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A

Hơn 400 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải vừa có Quyết định số 408/QĐ-BGTVT phê duyệt Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc Dự án Xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh.