Từ ngày 1/1/2022 người nhập cảnh cần lưu ý gì khi vào Hải Phòng

Từ ngày 1/1/2022 người nhập cảnh cần lưu ý gì khi vào Hải Phòng

Giaothonghanoi - Hải Phòng vừa ban hành văn bản đối với người nhập cảnh nói chung khi vào TP cần phải cài đặt và sử dụng khai báo y tế (PV – Covid), theo dõi sức khoẻ theo quy định. Trong quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi cư trú cần thực hiện nghiêm quy định 5K.