Lập biên bản trực tuyến xử phạt lỗi giao thông:  Đỡ phiền hà, giảm “tham nhũng vặt”

Lập biên bản trực tuyến xử phạt lỗi giao thông: Đỡ phiền hà, giảm “tham nhũng vặt”

Giaothonghanoi - Xử phạt trong lĩnh vực giao thông bằng biên bản điện tử là đề tài đang thu hút sự quan tâm, ủng hộ lớn của người dân Thủ đô bởi tính chính quy, hiện đại khi đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn cho rằng, hình thức này còn là yếu tố bổ sung, góp phần giảm những tiêu cực đang tồn tại.