Rà soát hoạt động các bến, bãi bốc xếp hàng hóa, xử lý nghiêm vi phạm

Rà soát hoạt động các bến, bãi bốc xếp hàng hóa, xử lý nghiêm vi phạm

Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu Thanh tra Sở phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Quản lý đê điều và các lực lượng kiểm tra hồ sơ pháp lý, điều kiện hoạt động của các đầu mối bốc xếp hàng hóa, các cảng tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng theo thẩm quyền...