Hà Nội: Xây dựng bản đồ số giao thông theo thời gian thực

Hà Nội: Xây dựng bản đồ số giao thông theo thời gian thực

Giaothonghanoi - Bản đồ tích hợp các thông tin tiện ích như trạm xăng, cơ sở y tế, điểm du lịch… cho phép người tham gia giao thông có thể tiếp cận gần nhất nơi các tiện ích cần đến, từ đó sẽ phân loại được lưu lượng tham gia giao thông trên tuyến đường.