Chính phủ đồng ý giãn chu kỳ đăng kiểm

Chính phủ đồng ý giãn chu kỳ đăng kiểm

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình với ý kiến giãn chu kỳ kiểm định và đề nghị Bộ GTVT xây dựng ứng dụng (app) hoặc tích hợp vào cổng dịch vụ công của Bộ GTVT. Như vây, chủ sở hữu xe đủ tiêu chuẩn giãn chu kỳ kiểm định.